Història de TRESC

1994

TRESC va néixer l’any 1994 com una associació de professionals per treballar per la inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat a l’empresa ordinària a través de la metodologia de Treball amb Suport.

TRESC

Inscrita com a associació el dia 8 de març de 1994. Associació Servei de Suport al Treball per a Persones amb Discapacitat TRESC

Per què el nom de TRESC?

TRESC significa treball en català antic però també té el significat de l’anar i venir de les abelles de les flors al rusc per tal de fer mel, o pol·len, una ocupació important que els permet viure i fer-ho de forma comunitària

El Treball amb Suport ha estat des de l’inici l’eina, la metodologia de treball, per complir la missió de millorar la qualitat de vida de les persones amb discapacitat i trastorn mental a través de la seva inserció laboral a l’empresa ordinària amb els suports necessaris i en igualtat de condicions.

1995

Ja l’any 1995, amb molta il·lusió i des d’un despatx i una aula cedida per la Creu Roja de Girona, comencem a treballar amb un grup de 15 persones amb discapacitat. Érem quatre professionals del món social i educatiu, la Mercè Auquer, en Joan Busquets, l’Anna Ma Roca i la Montse Cardona, que volíem  oferir suports formatius i a la inserció laboral a través de cursos de formació ocupacional subvencionats pel Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

Aquests cursos ocupacionals que han acabat esdevenint itineraris personalitzats d’inserció passant per multitud de canvis de programes que mica en mica han tingut la flexibilitat suficient per tal d’adaptar-se a les necessitats de les persones (parlem de cursos FOC, d’accions integrals, de programes innovadors, de POIN,  de TAS, fins al SIOAS actuals -Serveis integrals d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de les persones amb discapacitat o trastorns de la salut mental-), aquestes accions encara són avui en dia la forma majoritària de finançar els acompanyaments i els suports per a la inclusió laboral.

1996

L’any 1996 vam començar a disposar d’un espai propi, un petit pis de lloguer al c/ Lorenzana de Girona, on seguíem desenvolupant les nostres activitats formatives i de suport a la inserció. Va ser des d’aquest espai que vam començar a oferir pràctiques a estudiants de la UdG dels estudis d’Educació Social iniciant una relació molt fructífera per ambdues parts, resultant  una bona font per reclutar nous/ves professionals, per participar en recerques, per avaluar serveis i per difondre entre els estudiants quins són els nostres objectius, a través de formacions i xerrades per part dels professionals, de les persones ateses, de les famílies i de les empreses que col·laboren amb la Fundació TRESC.

Arrel d’aquesta relació l’any 2013 la professora de la UdG, la Maria Pallisera, es va incorporar al Patronat de la Fundació TRESC i  ens dona suport en la  millora de la qualitat dels serveis que estem oferint.

Per què les rajoles d’oficis del museu d’art de Girona?

Treballar significa tenir una ocupació , un ofici. Cada artesà fa obres d’art, úniques, individualitzades i irrepetibles com són les persones a qui estem oferint suport a TRESC, com són les empreses que les acullen i per a les qui treballem. El Treball amb Suport ofereix els suports a mida, segons les necessitats que té cada persona en cada moment de la seva vida. Cada procés d’inclusió sociolaboral és el resultat d’una obra d’artesania, totes especials , totes diferents.

1997

Va ser també el moment  de començar a treballar amb persones amb trastorns de salut mental impulsats i amb el suport dels tècnics de la Xarxa de Salut Mental (XSM), coordinació que s’ha anat ampliant i aprofundint al llarg de tots aquests anys i especialmente des de l’any 2012 moment en què vam obrir un nou servei, el Servei Prelaboral del Baix Empordà, a Palafrugell adreçat a persones amb trastorn mental greu.

1998 - 2018

Durant aquests 20 anys hem anat creixent i adaptant-nos a nous canvis, hem canviat d’espais del C/Güell, a la Devesa,  fins al C/Universitat de Montpeller on seguim actualment i també de logo. D’Associació a Fundació TRESC. Dels quatre professionals  als 19 que som a dia d’avui. Dels 15 “alumnes” inicials a més de 200 persones que passen pels nostres serveis cada any. De les primeres empreses que ens varen fer confiança a la gestió de més de 400 contractes.

Del servei de Treball amb Suport (des de 1994) com a nucli, fil conductor i punt de trobada fins a la resta de serveis que s’han anat instaurant per respondre a les necessitats que en cada moment han presentat les persones a qui estem atenent fins a altres eines que estem utilitzant per respondre -hi com són el Servei Prelaboral del Baix Empordà (des de 2012), el servei de transició a la vida adulta (des de 2012 fins a  2017 que es reconverteix en Servei Ocupacional d’Inserció – SOI Pontó), el servei de vida independent -com a casa enlloc!- (2016) inaugurat amb  el pis DECIDEIX per a joves extutelats/des en procés d’emancipació.

I encara tres fites més de la nostra història que no volem oblidar…la celebració dels 20 anys de TRESC l’any 2014 a Palafrugell en companyia de les persones per les qui treballem, les seves famílies i els professionals de la Fundació TRESC; la incorporació dels voluntaris/àries com a suport en algunes activitats (destaquem els joves que vénen de l’Escola Montessori de Girona) i la donació d’un petit i bonic espai a Palafrugell a la plaça de can Mario per part del Sr Joan Esteve i que és la nostra seu al Baix Empordà.

2018- PER QUÈ UN NOU CANVI DE LOGO?

El 8 de març de 2019 farà 25 anys que vam crear TRESC, Associació en aquell moment, Fundació a partir de 2013. L’Associació tenia com a missió la “integració sociolaboral” de persones amb discapacitat a l’empresa ordinària a través de la metodologia del Treball amb Suport.

La realitat però és que aquesta missió tot i ser la mateixa s’ha anat definint i concretant en 4 àmbits intercomunicats, no pot ser d’altra manera, que volen ser representats per les quatre rajoles actuals amb un contorn lleugerament irregular, per mantener l’artesania, i que representen grans espais de treball: la vida independent (verd), el món laboral (blau), la formació (vermell) i l’entorn comunitari-social (groc).

En aquest procés  hem d’agrair dues col·laboracions voluntàries i inestimables, la d’en Pau Montanaro que ens ha impulsat i animat a fer el canvi i la de l’Anna Omedes que ens ha dissenyat la memòria de 2017, la postal de Nadal i el nou logo. Moltes gràcies!

Seguim avançant! Nous reptes, nous projectes, noves persones i el convenciment que tenim una eina insuperable, l’acompanyament individualitzat a les persones oferint els suports que  necessiten en cada moment,  així com també la constatació de tenir molts aliats, altres agents  imprescindibles, les administracions  i especialment la Generalitat de Catalunya, les empreses,  els serveis socials, de salut, d’educació i els serveis comunitaris, les famílies, els veïns/es. Tothom hi té el seu lloc i la seva funció.

Agrair a totes les persones que formen, han format o formaran  part de la Fundació TRESC, d’aquesta història, on totes i cadascuna d’elles  deixen, han plantat o aportaran en un futur la seva llavor que entre tothom hem de fer créixer perquè aquest nostre món sigui una mica millor!