Col·laboracions

La inclusió com a valor marc en el que la fundació TRESC inclou les seves activitats i serveis no vol ser altra cosa que les persones amb discapacitat i trastorn mental, incloses aquelles que necessiten un suport més intens, puguin gaudir i participar en igualtat d’oportunitats en els àmbits civil, polític, econòmic, laboral, social i cultural o sigui en qualsevol espai comunitari del seu propi entorn.

Conscients de les barreres que segueixen trobant  per participar en la vida social en igualtat de condicions i que se segueixen vulnerant els seus drets, són fonamentals les diverses col·laboracions que establim entre els diferents agents socials, administracions, empreses, universitat, amb l’objectiu de la capacitació de les persones i de la societat per millorar la qualitat de vida tot respectant i valorant  les diferències i la dignitat de totes les persones per igual.

LES EMPRESES INCLUSIVES

Una empresa inclusiva és una empresa que mostra un compromís i una responsabilitat social que va més enllà de complir la legislació vigent.

Com us podem ajudar a ser  una empresa inclusiva. Hi ha moltes maneres de ser-ho i la més directa és la contractació de persones amb especials dificultats perquè ocupin llocs de treball a l’empresa. El Treball amb Suport és la nostra metodologia d’acompanyament a la persona i a l’empresa que  mostra des de fa més de 30 anys la seva plena eficàcia.

ENTITATS AMB QUI ESTEM ASSOCIADES

La cooperació entre les entitats que treballem en pro de les persones més vulnerables de la nostra societat es fa un requisit indispensable i fonamental per tal de caminar amb pas ferm, sense dubtes i ben enfocats a la nostra missió de millorar la qualitat de vida d’aquestes persones i de la societat en la que vivim.

La unió ens fa més fortes i ens permet millorar els nostres suports, cobrir les necessitats de les persones amb eficàcia i sense duplicitats, compartir i fomentar bones pràctiques, tenir més força i dona  més legitimitat en les nostres reivindicacions davant de les situacions injustes que pateixen les persones que atenem i que són el centre de les nostres actuacions.

ALTRES COL·LABORACIONS

Les persones som diverses així com les entitats i els professionals que les atenem. Les nostres intervencions professionals tenen sempre com a eix vertebrador la persona atesa i aquesta és  com un prisma, únic i amb  cares diferents, que presenta moltes i diverses necessitats de suport a les que se’ls ha de poder respondre amb la máxima eficacia des de tots els vessants. El treball amb altres entitats ens permet complementar -nos i ens exigeix coordinació i operativitat i sense cap dubte ens millora!

Aquest treball ben vertebrat també repercuteix directament en la millora dels  sistemes que articulen la nostra societat, en la ciutadania que en forma part i s’estableix com una xarxa de suports a molts nivells.

ADMINISTRACIONS I FINANÇAMENTS

L’Administració té el deure  de vetllar pels drets i pel benestar de tots i cadascun dels  seus ciutadans/es i i ho fa establint les polítiques socials i  econòmiques que creu més adients en cada moment.

Com a Fundació TRESC que tenim com a missió que les persones amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental puguin optar a treballar a l’empresa ordinària amb els suports que necessitin al llarg de tota la vida laboral (a través de la metodologia de Treball amb Suport) així com gaudir dels espais i dels serveis comunitaris que els ofereix el seu entorn i la possibilitat de viure de forma independent i millorar la seva qualitat de vida i participar en la societat en la que viuen en igualtat d’oportunitats i com a ciutadans/es de ple dret, ens sentim com a una eina més de l’Administració per fer efectius aquests drets i assumim el deure i corresponsabilitat en la seva execució. Per aquest motiu rebem una part molt important de diner públic que ens obliga a ser una entitat transparent, èticament finançada i sostenible.

LES DONACIONS ENS PERMETEN:

  1. Atendre totes les persones, sense requeriments previs (exclusió zero)
  2. Funcionar com un servei amb continuïtat, amb espais d’atenció dignes, respectant els temps i moments de les persones, les seves decisions
  3. Donar continuïtat i coherència als itineraris de les persones ateses. El principi i el final de l’atenció a les persones els marca la persona que està sent atesa, no el finançament d’un determinat programa
  4. Consolidar un bon equip de professionals
  5. Tenir prou flexibilitat per atendre necessitats molt concretes i particulars
  6. Oferir serveis integrals i coherents però que no estan inclosos en els finançaments: acollides, seguiments, suport a les persones i a les seves famílies, formacions específiques, acompanyaments vida independent, …
  7. Fer que les coordinacions amb altres agents socials, els serveis derivadors, de salut, socials… siguin continuades
  8. Respondre amb rapidesa a les necessitats canviants de les persones i dels seus entorns amb nous serveis, projectes, activitats

En definitiva, ens ajuden a què  les persones siguin realment el centre de totes les actuacions.

103

Empreses visitades

7

Entitats amb qui estem associades

90.460€ (11,5%)

Donacions

660.167€ (84,2%)

Finançament de les administracions

Dades provisionals 2019