Avís legal

El lloc web i el domini fundaciotresc.org corresponen a la Fundació Tresc amb CIF G17397969, adreça electrònica fundaciotresc@fundaciotresc.org, inscrita en el registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número de registre 2696. La Fundació TRESC té dues seus amb domicili a Girona i a Palafrugell:

– Carrer Universitat Montpeller, 12 local, de Girona (CP 17003).

– Plaça de Can Mario, 14, de Palafrugell (CP 17200).

 PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a Fundació TRESC o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. Fundació TRESC presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis i activitats. Fundació TRESC autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a la pàgina d’inici del lloc web. Fundació TRESC es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.

No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a http://fundaciotresc.org/ (framing).

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS

Tot i que Fundació TRESC actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari/ària del lloc web el consulti. Per això Fundació TRESC manifesta que les referències dels serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a la Fundació TRESC fins a la contractació expressa d’una comanda.

Fundació TRESC es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.

Fundació TRESC no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

CONDICIONS D’ÚS

L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.