el TREBALL AMB SUPORT

El Treball amb Suport és una metodologia d’intervenció que dona suport a les persones amb discapacitat, trastorn mental i a altres col·lectius amb desavantatges per aconseguir i mantenir una feina remunerada en el mercat laboral obert.

Què és?

Tres elements fonamenten el model europeu de Treball amb Suport:

 1. Ocupació remunerada: Els individus han de percebre un salari d’acord al treball realitzat. Si un país té un salari mínim establert, l’individu ha de rebre almenys aquesta quantitat o el salari establert per a l’ocupació que exerceix.
 2. Mercat de treball obert: Les persones amb capacitats diverses han de gaudir dels mateixos salaris i condicions que els altres empleats/des que treballin ja sigui en el sector públic, o en el privat.
 3. Suport continuat: Es refereix a un suport laboral en el més ampli sentit mentre s’està realitzant un treball remunerat. El suport és individualitzat i es basa en les necessitats tant de la persona treballadora com de l’empresari/ària.

Directriu núm.1 de l’EUSE

Es caracteritza per la recerca d’un lloc de treball adequat a cada persona, l’aprenentatge de tasques en el mateix lloc de treball amb el suport d’un/a preparador/a laboral i el seguiment a l’empresa al llarg de la vida laboral.

A qui ens dirigim?

 • A les persones amb discapacitat intel·lectual i/o amb malaltia mental de la província de Girona.
 • A les empreses que necessitin ocupar un lloc de treball

Com ho fem?

 • Oferim orientació i assessorament a les persones interessades en incorporar-se al món laboral
 • Elaborem plans individuals d’inserció
 • Oferim accions d’orientació i formació
 • Realitzem accions de mediació amb el sector empresarial
 • Oferim suport en el lloc de treball
 • Oferim seguiment post contractació
 • Assessorem i informem a l’entorn familiar
 • Realitzem coordinacions amb altres recursos
 • Acompanyem la persona i li oferim els suports necessaris perquè pugui actuar en igualtat d’oportunitats en qualsevol situació i entorn comunitari
 • Incidim en els entorns comunitaris per facilitar les interaccions i per garantir els drets de la persona com a qualsevol altra ciutadana

PRINCIPIS I VALORS DEL TREBALL AMB SUPORT

segons la Directriu núm.1de l'EUSE

1

EXCLUSIÓ ZERO

Tothom qui vulgui treballar ha de poder gaudir dels suports necessaris per fer-ho amb equitat

2

INDIVIDUALITAT

cada persona és única, amb interessos, preferències, condicions i biografia que li són pròpies

3

RESPECTE

les activitats associades al Treball amb Suport són sempre adequades a I’edat de la persona, li aporten dignitat i l’enriqueixen socialment i personalment

4

AUTONOMIA

ajuda les persones a definir els seus interessos i prioritats, a expressar les seves preferències i a traçar un pla personal de vida i de treball d’acord amb les seves condicions personals i circumstancials. També fomenta els principis d’autodefensa per part de les persones ateses en els serveis

5

ELECCIÓ BEN INFORMADA

ajuda a comprendre  les seves oportunitats, amb l’objectiu que puguin escollir d’acord amb les seves preferències i  entenent plenament les conseqüències que se’n deriven.

6

AUTODETERMINACIÓ

ajuda les persones a prendre decisions sobre la seva forma de viure i de participar en la societat. Estan involucrades en la planificació, avaluació i desenvolupament dels serveis.

7

CONFIDENCIALITAT

les persones ateses  tenen accés a tota la informació personal en mans del servei i qualsevol revelació d’aquesta informació està subjecta a la discreció de l’individu i solament si hi ha hagut un acord previ

8

FLEXIBILITAT

tant el personal com les estructures organitzatives dels serveis de Treball amb Suport poden canviar depenent de les necessitats de les persones ateses. Els serveis són flexibles i sensibles a les necessitats de les persones i, per tant, s’han d’adaptar amb l’objectiu d’incorporar els requisits específics que siguin necessaris.

9

ACCESSIBILITAT

la informació i les instal·lacions dels serveis de Treball amb Suport són completament accessibles a totes les persones amb discapacitat.

FEDERATIVES DE TREBALL AMB SUPORT

DOCUMENTS SOBRE TREBALL AMB SUPORT

CAIXA D’EINES del Treball amb Suport. EUSE
El Treball amb Suport a Catalunya. Protocol marc. Generalitat de Catalunya 2009
Unión Europea de Empleo con Apoyo. EUSE. El TaS, codi ètic i estàndards de qualitat.
ORDRE. Departament de Treball. Treball amb Suport. Nov.2007
RD que regula el TaS. BOE-jul 2007