què és la fundació tresc

La Fundació TRESC és una entitat que treballa per la inclusió sociolaboral de les persones amb discapacitat i amb problemàtica de salut  mental de les comarques gironines.

El treball a l’empresa ordinària esdevé una eina immillorable perquè les persones que ho vulguin puguin participar com a ciutadanes de ple dret des de la pròpia comunitat. La metodologia del suport especialitzat és la que ens defineix. Es caracteritza per l’acompanyament a la persona oferint-li en cada moment els suports que necessita per garantir que aquesta participació es faci des de la igualtat d’oportunitats i des de la màxima inclusió. Parlem de Treball amb Suport quan es tracta de la feina a l’empresa ordinària. Vida amb Suport quan ens referim a viure de forma independent.

Història

TRESC va néixer l’any 1994 com una associació de professionals per treballar per la inserció sociolaboral de les persones amb discapacitat a l’empresa ordinària a través de la metodologia de Treball amb Suport. Va ser inscrita com a associació el dia 8 de març de 1994 amb el nom “Associació Servei de Suport al Treball per a Persones amb Discapacitat TRESC”.

Veure més
Missió

Que les persones amb discapacitat intel·lectual i amb problemàtica de salut mental mental puguin optar a treballar a l’empresa ordinària amb els suports que necessitin al llarg de tota la vida laboral (a través de la metodologia de Treball amb Suport). Que puguin gaudir dels espais i dels serveis comunitaris del seu entorn i que tinguin la possibilitat de viure de forma independent.

Veure més
Patronat i equip

Montserrat Cardona Iguacen  i Anna Ma Roca Loubat són membres fundadores de l’associació TRESC l’any 1994 i formaven part del seu Equip directiu. A gener de  2011 fruit de la transformació de l’Associació en Fundació passen a constituir el seu Patronat com a presidenta i tresorera respectivament, càrrecs que segueixen ocupant en l’actualitat.

Veure més

Estatuts de la Fundació Tresc

CAPITOL II

Finalitats fundacionals i activitats

Article 5. Finalitats fundacionals

La Fundació té per objecte oferir serveis de suport a les persones que presenten dificultats específiques o necessitats especials per desenvolupar-se en alguna o vàries de les àrees de la seva vida quan aquestes els dificulten de poder participar en la societat en la que viuen en igualtat d’oportunitats i com a ciutadanes de ple dret. Tot i que el col·lectiu prioritari a atendre són les persones amb discapacitat i amb problemàtica de salut mental, la Fundació TRESC resta oberta a altres col·lectius que presentin necessitats de suport.