Que és el projecte PONTÓ?

Què és el Programa de Transició a la vida adulta (TVA)- Servi Ocupacional d’Inserció (SOI Pontó)?

El programa de TVA és un projecte que omple un espai llargament reivindicat, cobrint la necessitat d’atendre a joves amb discapacitat/trastorn mental i amb dificultats d’aprenentatge que acaben l’educació secundària obligatòria i necessiten seguir formant-se i desenvolupant les seves competències bàsiques personals, socials i professionals que els permetin avançar en la seva autonomia, la seva independència, la inclusió social en el propi entorn.

A qui es dirigeix?

Joves entre 16 i 21 anys de la província de Girona amb discapacitat i/o dificultats d’aprenentatge que vulguin continuar la seva formació post obligatòria i iniciar el seu projecte d’inserció laboral.

Quins objectius té?

Adquirir, mantenir i consolidar aquelles competències relacionades amb les habilitats acadèmiques bàsiques (lectura, escriptura, càlcul, noves tecnologies).

Fomentar competències relacionades amb la millora de l’autonomia personal i vida independent, així, com, la participació com a ciutadans responsables en el propi entorn comunitari.

Desenvolupar competències professionals que permetin una futura inserció laboral.

Algunes dades

1

Servei d'Ocupacional d'Inserció

10

Places de SOI en el 2018

20

Col·laboracions externes

10

Participació social

Amb el suport i la col·laboració de

LOGO