Què és el projecte PONTÓ?

Què és el Programa de Transició a la vida adulta (TVA)- Servei Ocupacional d’Inserció (SOI Pontó)?

El programa de TVA és un projecte que omple un espai llargament reivindicat, cobrint la necessitat d’atendre a joves amb discapacitat/amb trastorn de la salut mental i amb dificultats d’aprenentatge que acaben l’educació secundària obligatòria i necessiten seguir formant-se i desenvolupant les seves competències bàsiques personals, socials i professionals que els permetin avançar en la seva autonomia, la seva independència, la inclusió social en el propi entorn.

A qui es dirigeix?

Joves entre 16 i 21 anys de la província de Girona amb discapacitat i/o dificultats d’aprenentatge que vulguin continuar la seva formació post obligatòria i iniciar el seu projecte d’inserció laboral.

Quins objectius té?

Adquirir, mantenir i consolidar aquelles competències relacionades amb les habilitats acadèmiques bàsiques (lectura, escriptura, càlcul, noves tecnologies).

Fomentar competències relacionades amb la millora de l’autonomia personal i vida independent, així, com, la participació com a ciutadans responsables en el propi entorn comunitari.

Desenvolupar competències professionals que permetin una futura inserció laboral.

Algunes dades

10

Servei d'Ocupacional d'Inserció. Núm. places

17

Participants any 2021

20

Col·laboracions externes

10

Participació social

Amb el suport i la col·laboració de

LOGO