Què és el Servei Prelaboral?

El Servei Prelaboral del Baix Empordà és un servei de la Fundació Tresc iniciat el desembre de l’any 2012 situat a la població de Palafrugell, que intervé amb persones que presenten un diagnòstic derivat d’una problemàtica de salut mental.

A través de les formacions i els tallers que es realitzen, la persona adquireix un nivell d’autonomia personal, uns hàbits i unes habilitats laborals que el permetran iniciar un itinerari d’inserció laboral. La finalitat és aconseguir la inclusió laboral de la persona dins el mercat de treball ordinari, oferint un seguiment personalitzat amb la intensitat que necessiti. Treball amb Suport.

El temps d’estada màxim és de tres anys.

A qui es dirigeix?

Aquest servei disposa actualment de 20 places concertades amb el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Aquestes places van dirigides a persones en edat laboral (16-65 anys) de la Comarca del Baix Empordà que presentin un trastorn de salut mental, que estiguin motivades i en un procés de rehabilitació adient per iniciar un procés de millora de la seva ocupabilitat.

Quins objectius té?

 1. Possibilitar el desenvolupament de les potencialitats personals, laborals i socials, contribuint a la millora general de la qualitat de vida de la persona.
 2. Potenciar la inclusió social i laboral, oferint formacions, activitats i suports que augmentin les seves possibilitats de relació i participació activa a la societat.

Quin impacte té?

 • Promoció de la inclusió social i laboral a partir de la seva formació global a través de la metodologia d’aprenentatge servei (APS) que fon intencionalitat pedagògica i funcionalitat solidària.
 • Espai que permet la recuperació d’hàbits, d’habilitats i  el desenvolupament de competències.
 • Un itinerari personal i laboral que augmenta la seva ocupabilitat. És a dir, aconseguir un lloc de treball dins el mercat de treball ordinari i mantenir-lo.
 • La inclusió millora la qualitat de vida de les persones.
 • Els participants del SPL són ciutadans/es que s’involucren en el propi entorn. Benefici recíproc; millora la persona i millora el seu entorn i  la societat en general.
 • Enfortiment de la Responsabilitat Social de les empreses que contracten.
 • Foment d’una societat més inclusiva i diversa.

Com ho fem?

La finalitat del Servei Prelaboral és augmentar l’ocupabilitat de les persones que presenten  un Trastorn Mental Greu,  a través d’un programa individual d’inserció laboral que les capaciti i/o habiliti de cara a una futura incorporació en el mercat laboral. Des de Fundació TRESC, es prioritza la inserció laboral a l’empresa ordinària a través de la metodologia del Treball amb Suport.

Per aconseguir els objectius que ens proposem, treballem amb una metodologia activa anomenada Aprenentatge Servei (APS). Es tracta d’una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte, en el qual els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo. Actualment, ells tallers que s’estan duent a terme i que segueixen aquesta metodologia de treball són:

 • Taller de costura: En col·laboració amb la botiga/taller el Didal de Palafrugell.
 • Taller RodamonTresc: En col·laboració amb APA Rodamon.
 • Taller de creació de mobiliari: En col·laboració amb diferents entitats, instituts i associacions del Baix Empordà.
 • Taller NaturTresc: En col·laboració amb l’Associació Sterna i Natura Monfred. Caixes Niu.
 • Taller Espai Salut: En col·laboració amb APA Rodamon. Espai Salut.
 • Taller BiciTresc: En col·laboració amb l’Ajuntament de Palafrugell. Reciclatge Bicicletes. Projecte desenvolupat gràcies a la donació econòmica del Festival Cap Roig.

Dades 2021

35

Persones ateses (20 places)

69% - 31%

Homes - Dones

80%

Derivades de la Xarxa de Salut Mental

2

Persones han realitzat pràctiques a l'empresa

5

Persones que han trobat feina

5

Nous contractes laborals

5

Seguiments de persones que treballen

60

Empreses contactades

Amb el suport i la col·laboració de