Que és el Servei Prelaboral?

És un servei que busca augmentar l’ocupabilitat de les persones amb Trastorn Mental Greu (TMG) a través d’un programa individual d’inserció laboral que les capacitin i/o habilitin de cara a una futura incorporació en el mercat laboral preferentment ordinari. El temps d’estada màxim és de tres anys.

A qui es dirigeix?

El servei disposa de 15 places per a persones en edat laboral (18-50 anys), de la comarca del Baix Empordà i amb diagnòstic de trastorn mental greu. Està ubicat a
Palafrugell.

Quins objectius té?

Afavorir l’adquisició, recuperació i manteniment de les capacitats suficients per permetre la inserció en un entorn laboral ordinari i la seva continuïtat.

Algunes dades

55

Persones ateses entre 2013-2017

16

Han aconseguit feina (29%)

21

Persones ateses al 2017

2+4+2

Pràctiques - insercions - seguiments (2017)

Amb el suport i la col·laboració de