Patronat de TRESC

Montserrat Cardona Iguacen  i Anna Ma Roca Loubat són membres fundadores de l’associació TRESC l’any 1994 i formaven part del seu Equip directiu. A gener de 2011 fruit de la transformació de l’Associació en Fundació passen a constituir el seu Patronat com a presidenta i tresorera respectivament, càrrecs que continuen ocupant en l’actualitat. Segueixen assumint conjuntament les tasques de direcció de la Fundació.

Montserrat Cardona Iguacen

Mestra, logopeda i pedagoga. Treballa en processos d’inclusió des de fa més de 30 anys, primer des de l’educació i des de l’any 1992 des de l’àmbit de la inclusió sociolaboral, del Treball amb Suport. Dins de les tasques que ha desenvolupat a TRESC destaquem la de responsable de formació i orientació, sempre compaginades amb tasques de direcció. En aquests darrers anys ha estat la responsable directa de la gestió més administrativa de la Fundació.

Anna Ma Roca Loubat

Psicològa. Treballa en l’àmbit del Treball amb Suport des de l’any 1990 inicialment com a preparadora laboral, posteriorment  realitzant tasques d’acollida  a les persones i famílies així com també tasques de prospecció d’empresa. En l’actualitat és la psicóloga i la directora-coordinadora  del servei Prelaboral del Baix Empordà.

Lídia Aldeguer Corominas

S’incorpora com a vocal del patronat de la Fundació TRESC a l’octubre de l’any 2017. És psicòloga i té formació certificada com a coach (EEC Escuela Europea de Coaching) i en gestió empresarial (EADA Business School). Treballa des de fa més de 18 anys com a directora de RRHH d’una cadena d’hotels amb seu a Girona (Med playa Management S.L.). Anteriorment ja havia desenvolupat durant uns 8 anys la mateixa tasca a l’Institut d’Assistència Sanitària (Hospital de Sta Caterina i Xarxa se Salut Mental de Girona). La seva experiència laboral inicial va ser com a directora del taller ocupacional de l’associació Àngelus de Girona.

Maria Pallisera Díaz

S’incorpora com a secretària del patronat de la Fundació TRESC al febrer de l’any 2013. És pedagoga i professora del Departament de Pedagogia de la Universitat de Girona, impartint docència relacionada amb el suport a persones amb discapacitat als Graus d’Educació Social i Treball Social i al Màster en Atenció a la Diversitat en una Educació Inclusiva (MADEI).
Coordinadora del Grup de Recerca en Diversitat, des d’on ha coordinat investigacions relacionades amb el Treball amb Suport i la transició a l’edat adulta, entre altres temes vinculats amb la inclusió social de persones amb discapacitat intel·lectual. Des del 2012 aquest grup de recerca incorpora en la seva activitat un Consell Assessor integrat per persones amb discapacitat intel·lectual que col·laboren com a investigadores i assessores, contribuint d’aquesta manera a centrar la recerca en les experiències i necessitats del col·lectiu.

Estatuts Fundació TRESC

Patronat Fundació TRESC

Pla d’igualtat

organigrama

Equip de professionals

Equip directiu

aroca@fundaciotresc.org

mcardona@fundaciotresc.org

Administració

administracio@fundaciotresc.org

Servei Prelaboral

prelaboral.be@fundaciotresc.org

Vida independent

evila@fundaciotresc.org

cferrer@fundaciotresc.org

Formació

cferrer@fundaciotresc.org

Inserció i prospecció

aroca@fundaciotresc.org

amaso@fundaciotresc.org