Què és el projecte DECIDEIX?

És un projecte iniciat l’any 2016 i impulsat per l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats  (ASJTET), integrat amb els altres serveis de l’entitat i vinculat amb el projecte DECIDEIX Social.

Es tracta d’un pis de transició que permet acompanyar als/les  joves en el procés cap a  la vida independent. El pis disposa de 4 places.

El Pis Decideix ofereix una resposta integral al/la jove, a partir del suport en les 3 àrees següents:

A qui es dirigeix?

Joves amb discapacitat intel·lectual i/o trastorn mental  de 18 a 21 anys que vinguin derivats des de l’ASJTET Girona.

Quins objectius té?

Desenvolupar competències per a la seva futura emancipació.

Oferir suport en les activitats d’organització de la vida quotidiana.

Promoure la participació social del jove en la comunitat.

Fomentar una xarxa inclusiva i de suports.

Promoure una actitud activa del jove en el seu propi projecte d’emancipació.

Algunes dades

1

Pis assistit a Girona

4

Places

2+3

Noies i nois ateses/os

75.563,22€

Finançament gener-novembre 2020

*dades de gener a novembre de 2020

Amb el suport i la col·laboració de