Què oferim?

Oferim suport i acompanyament a la persona per tal que puguin participar activament en el seu entorn comunitari.

Com ho fem?

Realitzem suport en accions de participació social

  • Accions de coneixement de recursos de l’entorn (formatius, culturals, socials, lúdics, esportius, etc.).
  • Promoció de l’ús de recursos de l’entorn en l’activitat diària del servei (centres cívics, biblioteques, pavellons esportius, museus, sala d’exposicions, etc.).
  • Foment d’aliances amb entitats socials i de voluntariat del territori.
  • Suport individualitzat de recerca de recursos en el propi entorn

Amb el suport i la col·laboració de