Les accions que s’estan portant a terme per fer front a la crisi sanitària del COVID-19 provoquen una aturada de l’economia gironina afectant els diferents sectors productius de manera desigual. De les 90 persones que atén la Fundació TRESC que estaven treballant a 1 de març de 2020, a dia 1 de maig,  54 d’aquestes estaven afectades per un ERTO.

El sector de la  restauració/ hostaleria i la  indústria  són els dos sectors més perjudicats per la situació actual seguits de les empreses de magatzems de distribució i logística, comerços i sector serveis.

Us compartim les dades.