PRÀCTIQUES PROFESSIONALS I VOLUNTERIAT

Conveni signat amb la Facultat d’Educació i Psicologia (FEP) de la Universitat de Girona per a la participació dels estudiants en la realització del pràcticum d’Educació Social, d’activitats solidàries i de cooperació, de pràctiques en el Màster en Atenció a la diversitat en una educació inclusiva.
Conveni de col·laboració entre el Grup de Recerca en Diversitat (de l’Institut de Recerca Educativa de la Universitat de Girona) i la Fundació TRESC (2012) per tal de què s’avaluï el desenvolupament i resultats de programes; col·laboració amb el Comitè Assessor de persones amb discapacitat que assessoren directament al Grup de Recerca en Diversitat i col·laboració des d’ una assignatura d’Educació Social a través del procediment d’Aprenentatge Servei.

El Febrer de 2014, es signa conveni amb l’Escola Montessori per tal d’acollir alumnes com a voluntaris/àries de TRESC, que l’escola aculli alumnes de TRESC en pràctiques, compartir entre els professionals d’ambdues entitats espais formatius, donar suport a projectes per tal de sensibilitzar els alumnes de l’escola en temes de diversitat i d’inclusió social i laboral.

COL·LABORACIONS AMB ALTRES ENTITATS

A gener de 2015 iniciem una col·laboració amb l’Àrea de Suport al Jove Tutelat i Extutelat (ASJTET) del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya per tal d’incloure en els itineraris sociolaborals a aquests joves amb discapacitat o trastorn mental. A partir del mes de març aquesta col·laboració s’amplia a altres entitats (AMPANS i APRODISCA) d’altres territoris (Bages i Baix Camp) amb la finalitat d’implementar un projecte experimental, de formació i d’inserció laboral) que després pugui ser replicat a la resta de Catalunya.
Fruit d’aquesta col·laboració neix el projecte DECIDEIX per tal d’atendre aquests joves des de diferents àmbits: social, laboral i habitatge.

Institut d’Assistència Sanitària (IAS). Des de 1997 col·laborem amb la Xarxa de Salut Mental i Addiccions de l’IAS (XSM) que és la xarxa pública de les comarques gironines especialitzada en l’atenció a la salut mental. Des de la xarxa ens deriven les persones per tal de realitzar els seus itineraris d’inserció laboral amb els suports necessaris així com es realitzen coordinacions i seguiments sistemàtics d’aquestes. Constitueix el principal servei de derivació del Servei Prelaboral del Baix Empordà, ubicat a Palafrugell. A partir de l’any 2013 aquesta col·laboració es va intensificar a través de la participació en el Programa pilot IPS (2013-2017) signat per les conselleries de Sanitat, Benestar Social i Família i d’Empresa i Ocupació amb l’Obra Social “la Caixa” i el Dartmouth Psychiatric Research Center per tal de facilitar i millorar l’ocupació de les persones amb trastorn mental a través de la metodologia de Treball amb Suport. L’IPS (Individual Placement and Support) és una pràctica basada en l’evidència que promou la recuperació de les persones amb trastorn mental greu a través de la seva inserció laboral. Les persones venen derivades per la Xarxa de Salut Mental amb la finalitat d’iniciar de manera immediata la seva inserció laboral a l’empresa ordinària. Amb l’IAS es va crear una unitat funcional per dirigir aquest programa que ha quedat incorporada en el funcionament habitual fent que les coordinacions siguin més àgils i efectives.

PROJECTES

Des de desembre de 2012, i a través del Servei Prelaboral, TRESC col·labora amb Càritas de Palafrugell per tal que les persones amb trastorn mental greu gaudeixin de les oportunitats de practicar i adquirir competències laborals a través de tallers que s’ofereixen bàsicament en el marc dels serveis del Centre de Distribució d’Aliments i el taller de restauració de mobles de la botiga Terrabastall de Càritas.