TRESC és membre fundadora (1995) de l’Associació Catalana de Treball amb Suport (ACTAS). Aquesta associació està constituïda per institucions i/o  serveis d’arreu de Catalunya, amb l’objectiu de fomentar la inclusió de les persones amb discapacitat a l’empresa ordinària partint de la metodologia de “Treball amb Suport”. Des dels inicis forma part de la Junta i des de març de 2016 ocupa la presidència de l’Associació. En aquests moments ACTAS la formen 24 entitats.

Associats a AESE, Asociación  Española de Empleo con Apoyo des de l’any 2006. L’AESE té com a missió impulsar el desenvolupament del Treball amb Suport a Espanya i a Llatinoamèrica, perquè cada vegada siguin més les persones amb discapacitat o en risc d’exclusió social que puguin accedir amb èxit al món laboral integrat, i, amb això, puguin ser reconegudes en la pràctica com a ciutadanes amb tots els seus drets.
L’AESE vetlla per la qualitat del sistema, orientant en la posada en marxa de nous serveis i assessorant als preparadors/es laborals que el posen en pràctica, per assegurar la correcta utilització d’aquest sistema d’acord amb els estàndards de qualitat de la Euse (Unió Europea d’Ocupació amb Suport).

Des de 2010. ECAS, Federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social, que treballen de manera prioritària amb col·lectius en situació o risc d’exclusió social. L’atenció directa que presten les organitzacions membres d’ECAS i la tasca de la pròpia federació per vertebrar el sector es fonamenten en la lluita per la igualtat d’oportunitats per a tota la població, així com en la voluntat de transformar la societat per fer-la més justa i equitativa. El nostre objectiu és sumar esforços i vehicular-los per afavorir la inclusió, fer efectius els drets de les persones, promoure la plena ciutadania i contribuir al benestar de tota la població mitjançant la construcció d’una societat basada en el compromís i la coresponsabilitat, amb una cohesió social sòlida i duradora de la qual tots siguem partícips.

Associats a l’Agrupació Catalana d’Entitats per la Inserció laboral de persones amb trastorn mental (AMMFEINA) des de 2009. Des de 2012 sota la marca AMMFEINA Salut Mental Catalunya, que forma part de FEAFES Empleo. L’objectiu és esdevenir una referència en l’impuls d’un procés de transformació social centrat en aconseguir que les persones amb trastorn mental puguin desenvolupar les seves potencialitats, així com identificar i escollir les seves pròpies opcions de projecte de vida.

El febrer de 2012 es va signar un conveni de col·laboració entre un grup d’entitats amb la finalitat de promoure la inserció laboral de persones amb discapacitat i de col · lectius d’exclusió social en l’àmbit de les comarques gironines.
Entitats que són membres de l’Associació Clúster Èxit Girona:
Fundació ASTRID 21, Fundació Ramon Noguera, Empresa d’Inserció ECOSOL (CÀRITAS), Fundació DRISSA, Grup MIFAS i Fundació TRESC,

Des de setembre de 2012 estem associats a la Coordinadora Catalana de Fundacions amb la finalitat de gestionar de forma coherent, eficaç i transparent la nostra Fundació així com impulsar millores i establir sinergies amb altres Fundacions.

Des de l’octubre de 2019 estem federades a FEPA, Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits, que té com a missió afavorir l’autonomia i la igualtat d’oportunitats dels i les joves sense suport familiar en procés d’emancipació, especialment dels tutelats/des i extutelats/des.