El 5 de març, vàrem anar a visitar el Supermercat Consum de Salt amb els dos grups de Garantia Juvenil.

Ens varen explicar i mostrar molt detalladament, quines són les diferents seccions que té o pot tenir un supermercat i les particularitats de cadascuna, així com els diferents perfils professionals que calen per a cada secció (venedor, repostador, peixater, carnisser…) i segons el grau de responsabilitat que té cada tipus de perfil (encarregat de secció, venedors de secció, repostadors de diferents seccions, etc. )

Vàrem aprendre diferents estratègies de màrqueting utilitzades als supermercats i el paper que els repostadors tenen per a què aquestes siguin efectives.