El dia 18 de febrer vam inaugurar l’inici del curs PRINPAR (PRojecte INclusiu de PARticipació (PRINPAR) impulsat des de la  Facultat d’Educació i Psicologia de la Universitat de Girona i sota la coordinació de la Paulina Mejía i la doctora Maria Pallisera. Aquest curs incentiva la inclusió acadèmica i social en el context de la universitat. Participen en el curs personal de la Udg (professors de la facultat, personal de consergeria, biblioteca i serveis d’esports), estudiants de la facultat i  participants del programa de garantia juvenil de la Fundació Tresc.