Durant el desembre i gener els grups de SOI, Garantia Juvenil i SIOAS han complementat la formació d’economia personal realitzant un taller on line sobre el pressupost amb els voluntaris de l’Espai Caixa.