Les persones participants del Servei Prelaboral de la Fundació TRESC continuen elaborant caixes niu al taller NaturTresc.L’objectiu és seguir potenciant la proliferació d’aus insectívores a la zona urbana del municipi de Palafrugell, alhora que es forma el grup en bons hàbits de treball i manipulació de fusta amb les eines pertinents. En aquesta ocasió, el grup torna a acompanyar el biòleg Miguel Ángel Fuentes de Natura Montfred, per tal de substituir i revisar dues caixes niu situades a la plaça Joan Coromines de Palafrugell.

A primer cop d’ull han pogut observar que la caixa ha estat ocupada. Revisant-la, el tècnic ens ha informat que hi han niat pardals Xarrecs, posteriorment ha netejat les restes del niu, donant així la possibilitat que aquest mateix any puguin tornar a niar.