Una temporada més, l’empresa URBASER S.A. que es dedica a la neteja viària, compte amb la Fundació TRESC durant la temporada d’estiu. Enguany, ha contractat a dues persones provinents del Servei Prelaboral, una per Torroella i l’altra per Palafrugell, iniciant la contractació els dies 14/06/21 i 01/07/21 respectivament.