Nova contractació  d’un operari de producció participant al programa SIOAS 2018-2019 a partir del dia 8 d’abril 2019 a l’empresa de tendals i proteccions solars COMERCIAL MECANO TOLDO de Quart. Un cop més, moltes gràcies per  la confiança.