Els participants del Servei Prelaboral del Baix Empordà de la Fundació TRESC han dut a terme un projecte en col·laboració amb el Pla Local d’Inclusió Social del municipi. Aquest projecte segueix la metodologia aprenentatge servei, és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte, en el qual els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo. L’acció realitzada ha consistit en la creació d’una estructura per guardar les canyes i s’ha instal·lat als horts comunitaris de Palafrugell.