L’impacte que està tenint el COVID-19 a l’economia catalana dona lloc a les següents dades.  Dels 90 treballadors/es amb discapacitat i amb trastorn mental que reben el suport de la Fundació  a dia 1 d’abril de 2020 , un 21% continuen treballant en el seu lloc de treball habitual, mentre que  a un  45,6% se’ls  ha aplicat un ERTO. En un 1,1% aquest ERTO representa només una part de la jornada. Un 2,2% a dia d’avui no han pogut iniciar encara el seu contracte de temporada (fix-disc.). Malauradament, un 2,2% dels treballadors/es no han pogut renovar els seus contractes temporals  amb l’empresa i un 3,3% més estan en dubte de renovació quan s’aixequi l’estat d’alarma. Del 27,9% restant: un 4,4% estan de baixa mèdica i el 23,5% final tenen situacions diferents que van des del  gaudi de dies  de vacances, dies no remunerats, permisos retribuïts a situacions encara no informades ja que  l’empresa encara està valorant la situació i les persones treballadores resten a casa.