El dia 3 de gener s’inicia un nou taller de costura al Servei Prelaboral Baix Empordà.  Aquest nou  taller pretén  ampliar l’oferta formativa existent, adequant-se als interessos i necessitats de les persones que atenem, promovent l’adquisició de competències d’autonomia i les necessàries per posteriorment accedir a un lloc de treball.

Seguint amb la metodologia d’aprenentatge servei (APS), el nou taller col·laborarà amb una empresa local de confecció d’artesanies. De manera que les persones ateses es formaran sobre necessitats reals de l’entorn.

En poques paraules, el taller de costura creativa esdevé una formació d’adquisició de coneixements, tècniques i destreses, a més a més, de consolidar aquests coneixements per a la promoció de l’autonomia personal.