Durant aquests dies de confinament tampoc hem deixat de formar-nos i treballar per aconseguir els nostres objectius: adquirir competències i preparar-nos per quan puguem incorporar-nos en el món laboral. Sabem que a partir d’ara poder serà més difícil trobar un lloc de treball, però nosaltres continuem apostant per aconseguir-ho.

L’equip de formació i prospecció de Tresc ens han anat enviant material i reptes per poder-los treballar des de casa i no perdre hàbits ni rutines. Són dies difícils on costa seguir uns horaris i un ordre, però tot i així, 1 cop per setmana, amb ajuda de l’educador, hem dedicat unes hores a treballar tasques i deures que es farien a l’aula.