DONES AMB DISCAPACITAT I IGUALTAT EN L’ÀMBIT LABORAL

Aquest any 2020 des de la Fundació TRESC i amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies hem realitzat el projecte DONES AMB DISCAPACITAT I IGUALTAT EN L’ÀMBIT LABORAL. 

Segons l’observatori de Treball i Model productiu (2020) el primer fet diferencial de les persones amb discapacitat en el mercat de treball és la seva baixa participació i l’elevat pes de persones inactives.

El gènere esdevé un element de vulnerabilitat social afegit a la mateixa discapacitat que pot provocar situacions de major desigualtat envers els homes amb discapacitat.

Les dones amb discapacitat pateixen una situació de descriminació múltiple degut a la seva condició de dona i de persona amb discapacitat.

Empreses que es sumen a la campanya per a la igualtat d'oportunitats

Bones pràctiques de les empreses

La igualtat d’oportunitats forma part dels valors de les empreses socialment responsables. La contractació de persones amb discapacitat en els seus equips és una mostra d’aquesta actuació èticament responsable. Per això, amb aquest projecte volem reconèixer també les actuacions específiques en clau d’igualtat de gènere dins la seva organització, posant en valor les estratègies en aquest àmbit de les diferents empreses amb les que treballem. 

FNAC

Dentro del plan estratégico de la Fnac la igualdad y la diversidad tienen un gran peso. Si bien hay una obligación legal, decidimos, hace bastante tiempo, pasar de la norma a la convicción, a la creencia firme. En Fnac España nos hemos posicionado claramente contra cualquier forma de discriminación y promocionamos la igualdad de oportunidades sin ningún sesgo por género, edad, raza, nacionalidad, ideas políticas o  creencias religiosas. De igual forma trabajamos para incorporar a  personas con alguna discapacidad o colectivos con dificultades de integración. Cabe destacar que en Fnac son mujeres: el 46% de los trabajadores,  el 40% de los managers y el 38% del comité ejecutivo (máximo órgano de dirección). Seguir llegint…

Rafael Martínez – Jefe de tienda FNAC Girona

REST. LA VIL·LA

La nostra empresa és una empresa petita que ens dediquem a la restauració. Tot i no tenir masses treballadors i treballadores, tenim tant homes com dones.  

Sempre hem mirat que hi hagi igualtat entre els dos gèneres, tant en possibilitats, com sou com  en responsabilitat.  

Creiem en la igualtat, valorem les habilitats de les persones segons les seves capacitats, sempre respectant quin és el seu origen i quines són les seves habilitats, i intentem potenciar-les. 

Laura Carreras Masó i David Martínez Casellas  

 

EXPORTAP

Parramon Exportap ens sumem a la campanya d’igualtat de gènere de la Fundació Tresc i us aportem la nostra experiència en aquest àmbit. 

Som una empresa paritaria, on fins i tot, ara mateix, tenim més dones que homes a la nostra plantilla. Hi ha igualtat de gènere a totes les seccions: a la direcció, a la direcció administrativa, a la direcció de producció i a la secció de producció mateixa.  

És un esperit que des de sempre s’ha intentat crear d’una manera fluida i amb sentit comú, buscant la persona ideal per a cada lloc de treball i, això, s’ha traduït en aquesta plantilla paritaria de la qual n’estem molt satisfets.  

Estrella Bravo – Quality control&RRHH 

Accions realitzades durant el programa

L'opinió de les persones ateses que han participat

Dones amb discapacitat i igualtat en l’àmbit laboral

Entrevista a les persones ateses 2020

AMB EL SUPORT I LA COL·LABORACIÓ DE