Com ser una empresa inclusiva?

Ho pots ser col·laborant de les següents maneres.

VULL COL·LABORAR AMB LA CONTRACTACIÓ D’UNA PERSONA AMB DISCAPACITAT O AMB PROBLEMÀTICA DE SALUT MENTAL.

Amb la incorporació d’una persona amb discapcitat o amb problemàtica de salut mental podeu mostrar el vostre compromís amb la societat, complint amb la Responsabilitat Social Corporativa així com amb la quota de reserva del 2% de contractació de persones amb discapacitat.

VULL COL·LABORAR AMB L’ACOLLIDA EN PRÀCTIQUES NO LABORALS D’UNA PERSONA AMB DISCAPACITAT O AMB PROBLEMÀTICA DE SALUT MENTAL.

Amb l’acolliment d’una persona en pràctiques oferiu la possibilitat de formar-se, millorar i consolidar les competències professionals de les persones, ampliant així les seves oportunitats d’inserció laboral. Les pràctiques no remunerades es realitzen amb el suport i assessorament d’un/a preparador/a laboral i són una bona eina per a conèixer possibles candidats/es per a la vostra empresa.

VULL COL·LABORAR AMB VISITES FORMATIVES A LA MEVA EMPRESA.

Amb visites grupals a l’empresa les persones que atenem tenen l’oportunitat de conèixer el funcionament d’una empresa in situ, complementant i ampliant els coneixements apresos en la formació que realitzen a la Fundació Tresc i millorant la seva preparació per accedir al món laboral.

VULL COL·LABORAR AMB XERRADES FORMATIVES.

Amb les xerrades formatives col·laboreu en la preparació de les persones que atenem aportant la vostra visió des de l’àmbit professional en el qual treballeu. Aquesta experiència aporta una informació valuosa per a la preparació de la persona en el seu itinerari laboral i futura inserció laboral.

VULL COL·LABORAR AMB CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ.

Podreu col·laborar amb accions de sensibilització social a altres empreses on contribuireu a divulgar la vostra experiència i promoureu  noves oportunitats per a altres persones o accions dirigides al client.

Mitjançant jornades de col·laboració amb la Fundació Tresc  fareu visible el vostre compromís social amb la inserció laboral de les persones amb discapacitat o amb problemàtica de salut mental a l’empresa ordinària i donareu suport a la seva vàlua com a treballadors/es.

VULL COL·LABORAR AMB UNA DONACIÓ.

Amb la donació podreu contribuir directament a portar a terme els programes d’inserció laboral que es duen a terme a la Fundació.

VULL COL·LABORAR FORMANT PART DEL COMITÈ ASSESSOR.

Quan l’empresa respon amb responsabilitat social la societat esdevé més inclusiva. Des del Treball amb Suport hem constatat que perquè els resultats siguin satisfactoris cal:

  1. que no ens centrem només en les necessitats de suport de les persones sinó que cal tenir en compte les necessitats de suport de les empreses que contracten
  2. que les necessitats de suport de les empreses van més enllà de la simple contractació.

El comitè assessor de la Fundació TRESC vol ser una eina que doni veu a les empreses.

VULL COL·LABORAR AMB…

Les nostres propostes de col·laboració que us manifestem no tenen en cap moment la intenció de ser les úniques possibles.

Com a Fundació TRESC ens mantenim obertes a qualsevol proposta que repercuteixi beneficiosament en totes les persones, empreses i altres agents que volen una societat més justa i inclusiva.