Article 27.  Treball i ocupació

1. Els estats part reconeixen el dret de les persones amb discapacitat a treballar, en igualtat de condicions amb les altres; això inclou el dret a tenir l’oportunitat de guanyar-se la vida mitjançant un treball lliurement triat o acceptat en un mercat i un entorn laborals que siguin oberts, inclusius i accessibles a les persones amb discapacitat.

Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat i protocol facultatiu.
Nacions Unides

Convenció sobre els drets de les persones amb discapacitat i protocol facultatiu
Nacions Unides

Text sobre bonificacions:

Des del SEPE hi ha unes bonificacions, subvencions puntuals per col·lectius concrets ….

Text sobre Subvencions:

Puntualment surten subvencions per col·lectius concrets. Estigues al dia a través de l’apartat Novetats per a la teva empresa.

Subvencions i bonificacions a la contractació

INFOGRAFIA

Novetats per a la teva empresa:

(subvencions concretes)