Us oferim dades actualitzades en relació a les 90 persones treballadores que atén en seguiment la Fundació TRESC i la seva situació laboral a dia d’avui. En els gràfics podem observar un lleu augment del nombre de treballadors/es que s’han reincorporat al seu lloc de treball i conseqüentment una disminució dels nombres d’ERTOS. En els casos de reincorporació a la feina, des de la Fundació TRESC activem també de forma presencial el seguiment i acompanyament per part del preparador/a laboral. Durant els mesos que ens han precedit, aquest seguiment no s’ha deixat de donar en cap moment, adaptant-se a les indicacions i recomanacions establertes per fer front a la COVID-19.