El dia 23 de juny l’empresa Dispromergi va realizar una sessió formativa en  les seves instal·lacions en el que ens van explicar aspectes relacionats amb la seguretat i protecció laboral.

La sessió es va dirigir als/les alumnes  del curs “Inicación Sector servicios”subvencionats per FSC Inserta de Tresc.