Durant els mesos d’abril a desembre del 2021 Fundació TRESC a Palafrugell ha estat duent a terme el Projecte SALUT. Aquest projecte ha donat la possibilitat d’atendre a tretze persones amb problemàtica de salut mental residents al Baix Empordà i les seves famílies. Són persones que ja han fet un recorregut formatiu a l’entitat i que s’ha detectat la necessitat de treballar de forma més intensiva la manca d’hàbits saludables.

L’objectiu principal del projecte ha estat fomentar els hàbits saludables, així com proporcionar eines per a la millora de la salut emocional, mental i física. Algunes de les sessions han estat conduïdes per una professional de l’entitat i d’altres per professionals externs de diferents disciplines de l’àmbit de la salut