Un grup de 4 persones ateses a Fundació TRESC ha viatjat a Bottrop (Alemanya) per a participar en un intercampus que forma part del projecte europeu Erasmus+ “Don’t let me down” que es porta a terme amb la col·laboració de Associazione Famiglie Persone Down (AFPD) i Cooperazione Internazionale Sud-Sud (CISS) d’Itàlia, Diakonisches Bottrop d’Alemanya i la Universitat de Girona (UdG).