Aquests 2020 hem portat a terme el projecte “Dones amb discapacitat i igualtat en làmbit laboral” en el marc del servei laboral de l’entitat amb el suport del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. 

El projecte s’ha dirigit a promoure la participació activa de les persones ateses al servei i sensibilitzar a les empreses col·laboradores de la fundació en relació a les desigualtats de les dones en l’àmbit laboral.