Gràcies al suport del Departament de Treball, Afers socials i Famílies impulsem el projecte de participació “Veus escoltades” dins l’entitat. Aquests projecte té la voluntat d’iniciar un procés de millora i enfortiment de l’organització en base al model de governança democràtica. 

El projecte es centra en promoure la participació de les persones  ateses amb l’objectiu que puguin influir en la presa de decisions de l’entitat.