Finalitzem el programa SIOAS 2021 “Serveis Integrals d’orientació, acompanyament i suport a la inserció de persones amb discapacitat i trastorns de la salut mental” amb un impacte positiu per a les persones ateses: el 31’5 % han rebut acompanyament pel manteniment i millora del seu lloc de treball,  així com el 60’5% de les persones desocupades han trobar un lloc de feina.

El programa SIOAS 2021executat per la Fundació TRESC es va  iniciar l’1 d’abril 2021 i ha finalitzat el 31 de març de 2022. És un projecte finançat pel Departament d’Empresa i Treball, i objecte de cofinançament per part del FSE.
  • 54 persones ateses
  • 17 persones reben acompanyament per al manteniment i millora del seu lloc de treball (Treball amb Suport- TaS)
  • 37 participants en les sessions d’orientació/recerca de feina i altres formacions
  • 23 noves insercions dins el programa a través del TaS
  • 5 processos de pràctiques formatives amb acompanyament TaS