El 8 de febrer i el 3 de març, els grups de Garantia Juvenil 1 i 2 respectivament, vàrem visitar el magatzem gironí de l’empresa farmacèutica Xarxafarma. Ens van mostrar les instal·lacions, la maquinària i el seu funcionament (transpalets elèctrics, retractiladores, carretó, etc) i les eines que fan servir al magatzem.

També ens varen explicar quin procés segueixen els productes de farmàcia i parafarmàcia des de que arriben al magatzem, fins que surten per a ser distribuïts per les diferents farmàcies que són clients de l’empresa.

La visita ens va servir a molts de nosaltres per plantejar-nos si ens agradaria treballar en un magatzem, quines tasques hauríem de realitzar i quines serien les condicions laborals en les que ens trobaríem.