La Fundació TRESC ha aprovat el Pla d’igualtat d’oportunitats entre dones i homes (2021-2025), un document que recull els objectius i accions a desenvolupar dins l’organització per tal de prevenir situacions de desigualtat entre l’equip de treballadors i persones ateses.  

Aquest pla s’ha impulsat des de la direcció dels serveis amb col·laboració amb la Comissió d’Igualtat,  formada per persones treballadores de l’entitat Ha rebut el suport del Departament de Treball, Afers socials i Famílies per a la seva realització.