L’empresa MC DONALD’S amb restaurants a la província de Girona contracta aquest mes de gener  a una participant del programa SIOAS  que desenvolupa la Fundació per realitzar tasques de sala al seu local de Salt.