Un any més arribada la temporada, l’Hotel La Costa Beach & Golf Resort de Pals compta amb la Fundació TRESC i realitza una nova contractació. A partir del dia 17/05/21 incorpora al seu equip a una participant del Servei Prelaboral Baix Empordà per dur a terme tasques de neteja de zones nobles.