Aquest mes d’octubre, l’empresa de joguines EUREKAKIDS amb seu logística a  Riudellots de la Selva, amplia la seva plantilla amb una participant del programa SIOAS,  desenvolupant funcions de mossa de magatzem amb tasques de cartonatge.