A la fundació treballem des de diferents àmbits: el formatiu, el social, el laboral i el de la vida independent.