L’Hotel Monterrey situat a la població de Platja d’Aro, contracta a una persona del Servei Prelaboral Baix Empordà per a realitzar tasques de neteja.