El Club de golf Costa Brava situat a la població de Sta. Cristina d’Aro, contracta a una persona del Servei Prelaboral Baix Empordà per a realitzar tasques d’ajudant de jardineria.