A finals de març el restaurant ENTRE DOS MONS de Palamós contracta a un participant del Programa Garantia Juvenil  com a suport a cuina.

One Comment

  1. 30 de març de 2019

    Add for website

    Aixi mateix, la O.M.S. descriu la salut mental com la capacitat d’establir unes relacions harmonioses amb els altres, i la participacio constructiva a les modificacions de l’ambient fisic i social. En aquest sentit, la salut mental es la base per al benestar i funcionament efectiu d’un individu i d’una comunitat.

Leave a Reply