El Restaurant EL CARRERÓ de Palafrugell va començar col·laborant amb Fundació Tresc oferint un lloc de pràctiques com a cambrer a un dels participants del Servei Prelaboral a través del programa SIOAS 2018-2019. Satisfets amb l’evolució i la feina feta per part de la persona, els empresaris varen decidir contractar-lo a partir del dia 18/04/19.