Què són els seguiments a les persones que treballen?

El seguiment és la fase final dels itineraris d’inserció i s’hi arriba quan ja existeix un cert nivell d’autonomia en la relació adquirida entre empresa i treballador/a. També inclou la petició de la persona treballadora d’una millora de feina.
Es realitza mentre dura la contractació si la persona ho necessita.
El temps d’atenció varia segons les necessitats de la persona treballadora i de l’empresa on treballa.

El Treball amb Suport és la metodologia emprada per acompanyar a la persona treballadora.

A qui es dirigeix?

A totes les persones que estan contractades a l’empresa ordinària i ho necessitin.

Quins objectius té?

Mantenir el lloc de treball tot adapatant-se als canvis i necessitats de
l’empresa

Promoure la millora professional

Algunes dades

119

Seguiments

35% - 65%

Dones - Homes

75,6% - 24,4%

Contractació indefinida - temporal

Hostaleria/restauració 25%- Comerç/distribució 24,4% - Indústria 22,7% - Altres 27,9%

Sectors

*dades desembre 2021

Amb el suport i la col·laboració de