Què és el projecte per al foment de la igualtat d’oportunitats de dones i homes en l’àmbit laboral?

Són actuacions per  al foment de la igualtat d’oportunitats de dones i homes a l’àmbit laboral que s’emmarquen dins l’activitat dels serveis de Formació i Treball amb Suport de la Fundació Tresc. Té com a finalitat conscienciar a les persones sobre la discriminació per raó de gènere, així com, promoure actuacions per afavorir un canvi cultural i de valors vers la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

El projecte s’estructura a partir de 3 eixos de treball desenvolupats al llarg de l’any 2020.

A qui es dirigeix?

L’actuació es dirigeix a les empreses col·laboradores de la Fundació Tresc i a les persones ateses en els diferents serveis de la Fundació Tresc, així com, les seves famílies, professionals i agents externs.

Quins objectius té?

Promoure la participació activa de les persones ateses al servei com agents de canvi per la millora d’oportunitats i igualtat entre dones i homes en l’àmbit laboral

Sensibilitzar a les empreses col·laboradores de la fundació en relació a les situacions de desigualtats que viuen les dones amb discapacitat en l’àmbit laboral

Promoure la participació de les empreses col·laboradores de la fundació en el projecte sobre la igualtat de gènere entre homes i dones

Sensibilitzar a tota la població en relació a les situacions de vulnerabilitat de les dones amb discapacitat en l’àmbit laboral

Algunes dades

2

Projectes realitzats en edicions anteriors (2018-2020)

190

Empreses

141 (87 homes, 54 dones)

Persones ateses

1

Campanya de sensibilització

Amb el suport i la col·laboració de