Que és el projecte per al foment de la igualtat d’oportunitats de dones i homes en l’àmbit laboral?

Són actuacions per  al foment de la igualtat d’oportunitats de dones i homes a l’àmbit laboral que s’emmarquen en els diferents serveis de la Fundació Tresc.

Té com a finalitat conscienciar a les persones sobre la discriminació per raó de gènere, així com, promoure actuacions per afavorir un canvi cultural i de valors vers la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

El projecte s’estructura a partir de 3 eixos de treball que es desenvolupen al llarg del 2018.

A qui es dirigeix?

L’actuació es dirigeix a les persones ateses dels diferents serveis de la Fundació Tresc, així com, les seves famílies. També es realitzarà la sensibilització de les empreses, professionals i agents externs.

Quins objectius té?

Detectar i analitzar percepcions sobre la igualtat de gènere en el marc de la Fundació Tresc.

Realitzar accions de formació per a un tractament igualitari entre dones i homes.

Promoure la participació activa de les persones amb discapacitat en la defensa dels drets de les dones i igualtat de gènere.

Realitzar accions de sensibilització vers la igualtat de gènere.

Video Thumb

Algunes dades

1

Projecte de de sensibilització amb els serveis derivadors (2017)

1

Projecte per al foment de la igualtat d’oportunitats (2018)

200

Persones ateses

1

Campanya de sensibilització

Amb el suport i la col·laboració de

Departament de treball, afers socials i famílies