Què és el projecte de lluita contra la violència masclista?

És un conjunt d’actuacions per al foment de la igualtat d’oportunitats de dones i homes en el treball i de lluita contra la violència masclista en l’àmbit laboral. S’emmarca dins les actuacions previstes en El Pacto de Estado contra la Violencia de Género (2019) i es desenvolupen en el marc de la Fundació TRESC.  

El projecte es dirigeix a impulsar la figura de referència dins l’organització en matèria de prevenció de la violència masclista. Té com a tasca principalment el desplegament del protocol d’assetjament sexual i per raó de gènere de l’entitat, impulsant de manera especial, accions de prevenció, detecció i actuació davant situacions que es puguin produir entre les persones ateses al servei. 

 El projecte s’estructura a partir de 4 eixos de treball desenvolupats entre els mesos de maig a desembre de l’any 2021. 

A qui es dirigeix?

L’actuació es dirigeix a l’equip de treball de la Fundació Tresc i a les persones ateses en els diferents serveis de l’entitat.

Quins objectius té?

Impulsar la figura de referència en matèria de prevenció de la violència masclista i per raó de gènere 

Desenvolupar accions de prevenció, detecció i actuació de la violència masclista i per raó de gènere dirigides a les persones ateses 

Desenvolupar accions de prevenció, detecció i actuació de prevenció de la violència masclista i per raó de gènere dirigides a l’equip de treball de l’entitat. 

 

Algunes dades

1

Projecte realitzat (maig a desembre 2021)

218

Persones ateses (64% homes i 36% dones)

24

Persones treballadores (78% homes i 22% dones)

Creació de la Comissió d’Investigació i impuls de la figura de referència a Girona i Palafrugell

Amb el suport i la col·laboració de