Que és el projecte AVANCEM?

És un projecte que dona continuïtat al projecte DECIDEIX iniciat durant l’any 2015 i impulsat per l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats (ASJTET).

El projecte vol reduir els riscos d’exclusió social del col·lectiu de joves ex tutelats a partir de l’accés a un habitatge digne que permeti la inclusió posterior a una modalitat de pis normalitzada.

El projecte AVANCEM completa el suport en la vida independent

A qui es dirigeix?

El projecte s’adreça a joves tutelats i ex tutelats amb discapacitat psíquica atesos des de la Fundació Tresc que responen a aquest perfil:

  • Joves que han complert els 21 anys i han de deixar el Pis Decideix
  • Joves que han complert els 21 anys i per tant, ja no es troben atesos al programa Decideix
  • Joves de 18 a 21 anys que segueixen atesos per l’ASJTET i necessiten mesures de suport addicionals degut a situacions d’emergència (es troben a l’espera d’entrar al pis i/o per circumstàncies personals diverses es valora la no continuïtat al CRAE

Quins objectius té?

Oferir una llar que serveixi com a pas previ per a poder accedir a un habitatge futur

Oferir suport i acompanyament professional en el desenvolupament de la vida quotidiana i inclusió social

Oferir suport i acompanyament professional per a poder accedir a un habitatge propi

Algunes dades

1

Projecte concedit

6

Joves atesos

3

Joves atesos. Pis Pont del Dimoni

3

Joves reben suports per l’autonomia i projecte de vida independent

Amb el suport i la col·laboració de

Dipsalut