Què és el projecte AVANCEM?

És un projecte que dona continuïtat al projecte DECIDEIX iniciat durant l’any 2015 i impulsat per l’Àrea de Suport als Joves Tutelats i Extutelats (ASJTET).

El projecte vol reduir els riscos d’exclusió social del col·lectiu de joves ex tutelats/des a partir de l’accés a un habitatge digne que permeti la inclusió posterior a una modalitat de pis normalitzada.

El projecte AVANCEM completa el suport a la vida independent

A qui es dirigeix?

El projecte s’adreça a  persones joves tutelades i extutelades amb discapacitat psíquica ateses des de la Fundació Tresc que responen a aquest perfil:

  • Joves que han complert els 21 anys i han de deixar el Pis Decideix
  • Joves que han complert els 21 anys i per tant, ja no es troben ateses al programa Decideix
  • Joves de 18 a 21 anys que segueixen ateses per l’ASJTET i necessiten mesures de suport addicionals a causa de situacions d’emergència (es troben a l’espera d’entrar al pis i/o per circumstàncies personals diverses es valora la no continuïtat al CRAE)

Quins objectius té?

Oferir una llar que serveixi com a pas previ per a poder accedir a un habitatge futur

Oferir suport i acompanyament professional en el desenvolupament de la vida quotidiana i inclusió social

Oferir suport i acompanyament professional per a poder accedir a un habitatge propi

Algunes dades

1

Projecte concedit (gener 2022- setembre 2023)

13

Persones joves ateses

2

Persones ateses a Pis Pont/Èxit

13

Persones reben suport i acompanyament de vida independent i social

Amb el suport i la col·laboració de

Dipsalut