TALLER TREBALL INDIVIDUAL

És un espai de formació on les persones participants treballen de forma personalitzada  amb el suport de l’educadora de referència, treballen aquells aspectes que els són útils per millorar les seves competències bàsiques, tècniques i transversals. D’aquesta manera, a través d’unes proves inicials de nivell i el posterior pla de treball que es duu a terme, es van treballant els aspectes que cadascú ha de millorar sobretot en aquelles competències més de formació i d’aprenentatges lectius.

A qui es dirigeix?

La formació de treball individual es realitza a diferents grups de persones, tant als programes que tenen lloc a la seu de Girona com al Servei Prelaboral Baix Empordà. Els grups són reduïts, entre 6 i 8 persones per poder tenir una atenció més personalitzada. S’adapten les activitats i el contingut  que es treballa en funció del nivell i les necessitats de cada persona.

Quins objectius té?

L’objectiu principal d’aquesta activitat és crear un itinerari personalitzat d’activitats segons les capacitats i habilitats de la persona, tenint en compte els seus interessos i motivacions laborals. A més, aquesta formació pretén treballar habilitats que siguin útils i aplicables no només en un futur lloc de treball, sinó també en la vida diària de la persona.

Els objectius específics són:

  • Millorar aspectes bàsics de la vida diària on la persona té més dificultats (tenir al dia l’agenda, gestió de visites mèdiques, renovació del SOC i de documents personals, etc.).
  • Potenciar l’estimulació cognitiva i l’atenció a través d’exercicis de percepció i memòria.
  • Millorar el càlcul i el maneig dels diners.
  • Treballar la comprensió i la concentració a través d’exercicis de lectoescriptura.
  • Realitzar simulacres pràctics de diferents perfils laborals de manera que s’ajustin al màxim a la realitat. 
  • Treballar la motricitat fina i gruixuda a través d’activitats manipulatives.
  • Fer ús de les noves tecnologies. 

Totes aquestes activitats ajudaran posteriorment en l’elaboració conjunta del perfil laboral, donat que totes elles ajuden en el coneixement de les pròpies competències i ajuden en l’avaluació de l’equip de professionals.

Amb el suport i la col·laboració de