TALLER DE SUPERMERCAT CDA CÀRITAS

El Servei Prelaboral Baix Empordà realitza aquest taller des dels seus inicis l’any 2013. El taller de supermercat s’emmarca dins la metodologia Aprenentatge Servei, les persones participants tenen l’oportunitat de formar-se i adquirir els hàbits laborals mentre que donen resposta a una necessitat social real, col·laboraren el dia a dia amb el Centre de Distribució d’Aliments situat a Palafrugell i les famílies que es troben en una situació de vulnerabilitat econòmica. 

A qui es dirigeix?

Dos matins a la setmana un grup de vuit persones del Servei Prelaboral va a col·laborar amb el Centre de Distribució d’Aliments de Palafrugell gestionat per Càritas. Segons el programa individual de cadascú i les valoracions consensuades, el grup podrà anar canviant de persones sempre que calgui i el procés terapèutic ho indiqui.

Aquest espai d’intercanvi de necessitats ens és molt útil perquè permet millorar les competències bàsiques per ocupar un lloc de treball: la puntualitat, la responsabilitat, el treball en equip, la comunicació i coordinació, l’atenció i la concentració, la iniciativa i la higiene, entre d’altres.

Quins objectius té?

L’objectiu principal del taller de supermercat és desenvolupar les competències i habilitats bàsiques en tasques de reposició d’aliments, magatzem i neteja que són útils i aplicables a altres sectors laborals.

Els objectius específics són:

 • Fomentar la participació activa i l’autonomia en el taller.
 • Adquirir hàbits de seguretat en el treball i responsabilitat en l’ús de l’uniforme.
 • Potenciar i exigir la higiene personal en la manipulació dels aliments.
 • Ajustar el ritme d’execució de les tasques en funció del temps estipulat, tant si es treballa de manera individual com en equip depenent de la tasca i el volum de treball.
 • Potenciar la responsabilitat en el treball, promovent alhora la iniciativa.
 • Comprendre, retenir i executar les consignes assignades de manera adequada.
 • Potenciar el treball en qualitat i la comunicació.
 • Millorar la forma física i aprendre a descarregar el camió seguint mesures de seguretat (postura ergonòmica i utilització de material complementari).
 • Aprendre a comprovar l’estoc dels aliments del magatzem i del supermercat.
 • Saber els productes que cal reposar al supermercat i localitzar-los al magatzem.
 • Aprendre a classificar aliments segons criteris: espai, marques, formats, pes, data de caducitat, estat dels aliments i categoria.
 • Empaquetar aliments segons indicacions: tipus d’aliment, quantitat i pes.
 • Aprendre a discriminar els aliments que es troben en mal estat.
 • Assolir les habilitats bàsiques de neteja de l’espai aprenent a utilitzar els productes i estris adequats per a cada superfície o espai.
 • Adquirir hàbits de reciclatge.
 • Llençar les escombraries segons criteri de reciclatge.

Amb el suport i la col·laboració de