TALLER RODAMONTRESC

El taller RodamonTresc s’emmarca dins la metodologia Aprenentatge Servei. Les persones participants tenen l’oportunitat de formar-se i adquirir els hàbits laborals bàsics mentre que donen resposta a una necessitat social real, col·laborar en el dia a dia amb la protectora d’animals de Palafrugell.

A qui es dirigeix?

Dos matins a la setmana,un grup de sis persones del Servei Prelaboral Baix Empordà col·labora amb l’APA Rodamon. Segons el programa individual de cadascú i les valoracions consensuades, el grup podrà anar canviant de persones sempre que calgui i el procés terapèutic ho indiqui.

Aquest espai d’intercanvi de necessitats ens és molt útil perquè permet millorar les competències bàsiques per ocupar un lloc de treball: la puntualitat, la responsabilitat, el treball en equip, la comunicació i coordinació, la planificació, la iniciativa i la higiene, entre d’altres.

Quins objectius té?

L’objectiu principal d’aquest taller és aconseguir les habilitats bàsiques en relació a les tasques de neteja, jardineria i manteniment de l’espai de l’APA Rodamon de Palafrugell, així com col·laborar en aspectes bàsics de la cura i higiene dels gossos que es troben a la protectora.

Els objectius específics són:

  • Obtenir coneixements bàsics sobre jardineria i neteja d’espais tant interiors com exteriors.
  • Aprendre els aspectes bàsics de cura i higiene dels gossos com ara dutxar-los i raspallar-los.
  • Aprendre a planificar, prioritzar i temporalitzar les tasques.
  • Fomentar el treball en equip i la comunicació entre les persones.
  • Fomentar també la relació entre les mateixes persones participants i els/les professionals de l’APA RODAMON.
  • Augmentar la sensibilització vers els animals. Fomentar el contacte i la comunicació amb els gossos.
  • Millorar la forma física de les persones participants.

Amb el suport i la col·laboració de

logo gencat